Identifikace webu.

Křesťanský a občansky angažovaný web "umlaufoviny" vznikl z rozmaru Václava Umlaufa a jeho kamarádů v roce 2003 na současné adrese (www.umlaufoviny.com). Historii webu a jeho návštěvnost najdete zde. Profily spolupracovníků najdete na této stránce, včetně autora. Chceme pomoci občanům, aby se orientovali ve společnosti a v dnešní době s ohledem na křesťanské hodnoty.

Pravidla pro publikaci obsahu.

Bez předchozího souhlasu je zakázána jakákoli další publikace pro komerční účely. Tím rozumíme zejména přetištění nebo distribuci jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách www.umlaufoviny.com a všech jejich doménách III. úrovně (tedy například http://něco.umlaufoviny.com) a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

V případě nekomerčního využití materiálu na umlaufovinách v rámci jiných webů, vzdělávání, informovanosti, diskuzí atd. vždy uveďte zdroj (www.umlaufoviny.com, popř. přesnou adresu citace) a pokud je to uvedeno, i jméno autora článku. Dodržíte-li tyto pravidla, nemusíte žádat o souhlas k publikaci.

Učitelé - pokud chcete kompletní vydání učebnic náboženství a občanské výchovy jako jeden balík ve Wordu, musíte si o ně písemně napsat.

Pravidla pro diskuze jsou uvedena v příslušné nápovědě na res publica, popř. na fóru umlaufovin.

Ochrana osobních dat
Vydavatel zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu jejich osobních údajů. Vydavatel nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách).

Copyright © 2003-2009 umlaufoviny