Nejsvětější Trojice - co k tomu říct?

Image

Není snadné pochopit, o co v zítřejším svátku jde. Slovo "Trojice" ve vztahu k Bohu v Bibli vůbec nenajdeme, natož její přídomek "nejsvětější". Američané to vyřešili s velkou praktičností na jedné webové stránce. Postavili vedle sebe vybrané pasáže, které mluví o tom, že Ježíš je Bůh, Otec je Bůh a Duch svatý je Bůh. Když k tomu trojímu dokazování přidáte poslední, vítězný důkaz, že Bible mluví na mnoha místech o jednom Bohu, máte po problémech.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 30.5.2015 7:18  •  Komentářů: 0

Překročit svůj vlastní stín

Image

Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím církve, ale také prostřednictvím našich myšlenek, citů, těla, našich snů a dokonce i prostřednictvím našich ran a našich domnělých slabostí. Překročit svůj vlastní stín je podtitulek útlé knížečky s názvem SPIRITUALITA ZDOLA. Autor: Anselm Grün a Meinrad Dufner.

Autor: Jarmila Svobodová  •  Vydáno: 29.5.2015 7:02  •  Komentářů: 8

Irské referendum. "Absolutně neadekvátní" Parolinova formulace a další ohlasy

Image

Kardinál a vatikánský státní sekretář označil souhlas Irů s homosexuálním manželstvím za "porážku lidství". V katolické církvi jsou i jiné hlasy. Jeden rozhovor a několik dalších reakcí.

Autor: Helena Hladilová  •  Vydáno: 28.5.2015 17:18  •  Komentářů: 24

Také mnozí věřící chtějí civilní svazky. Nejde o to stavět barikády.

Image

Rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem u příležitosti irského referenda."Je pryč doba, kdy občanská společnost více či méně podporovala postoje církve ohledně těchto témat. V posledních desetiletích se církev snažila říci, že sexualita je dobrá věc, chtěli jsme se vyhýbat negativní mluvě, která převažovala v minulosti."

Autor: Redakce  •  Vydáno: 27.5.2015 15:54  •  Komentářů: 23

Nepodmíněný základní příjem

Image

Všeobecným nebo též nepodmíněným základním příjmem se rozumí jistá státem garantovaná peněžní částka, pravidelně vyplácená všem lidem bez rozdílu, jejímž smyslem má být základní zajištění lidského života. Nejde tedy o protihodnotu za určitý výkon, ale o dávku, k níž opravňuje sama existence lidské bytosti.

Autor: Eva Hájková  •  Vydáno: 27.5.2015 10:53  •  Komentářů: 30

Deník skoro venkovského faráře díl VI. Záchrana kostelů jako stres nebo pastorační šance

Image

Jeden mnich dostal od představeného rozkaz, aby šel do pouště a chytil lva. Mnich tedy šel, lva chytil a přivedl k představenému. Lev nakonec představeného sežral. Z barokní příručky zbožnosti a mystiky. Při psaní u tohoto tématu těžkne mysl i ruka - neskutečně frustrující téma nejen severočeského pohraničí.

Autor: Josef Hurt  •  Vydáno: 26.5.2015 16:26  •  Komentářů: 19

Papež František: pokud budeme čekat, až se teologové shodnou, dosáhneme jednoty po soudném dni

Image

Videoposelství papeže Františka účastníkům ekumenického setkání mezi katolíky a letničními křesťany. "Drazí bratři a sestry, rozdělení je rána na těle Kristovy církve. A my nechceme, aby tato rána zůstala otevřená. Rozdělení je dílo otce lži, otce nesvornosti, který dělá vsechno možné, aby nás udržel rozdělené (...) On ví, že křesťané jsou Kristovými učedníky: že jsou jedno, že jsou bratři! Nezajímá ho, jestli jsou evangelikálové, pravoslavní, luteráni, katolíci nebo apoštolští…to ho nezajímá! Jsou křesťané. A krev mučednictví sjednocuje."

Autor: Redakce  •  Vydáno: 25.5.2015 19:45  •  Komentářů: 19

Glosa k poslednímu vývoji v kauze Bezák

Image

Proč po tak dlouhou dobu tato kauza vzbuzuje tak velké emoce? Je to velká neznalost anebo velká touha nevědět a nedívat se pravdě do očí? Paralelou je slavný příběh o králi, který je nahý.

Autor: Pavel Reumann  •  Vydáno: 25.5.2015 17:38  •  Komentářů: 43

Postmoderní letnice

Image

Duch respektuje "multi-kulti", protože má - na rozdíl ode mne - rád postmodernu. Diferenciace lidstva se mu líbí, a tak v ní pokračuje. Místo aby použil svou moc a skrze apoštoly všechny sjednotil ve vatikánské latině, nasazuje svou pneumatiku k tomu, aby své učedníky naučil v relativně krátké době jednoho okamžiku všechny jazyky světa.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 24.5.2015 6:55  •  Komentářů: 4

Černý Petr a zodpovědnost v kauze Róberta Bezáka

Image

Už tak pochybná kauza odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka poslední dobou nabírá charakter absurdního dramatu nebo frašky. Možná bychom se jejím sledováním mohli dobře bavit, kdyby se nejednalo o zpochybnění věrohodnosti katolické církve a jejího fungování, o facku do tváře všem slušným katolickým křesťanům.

Autor: Martin Vaňáč  •  Vydáno: 23.5.2015 9:01  •  Komentářů: 74

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 82