Milosrdenství neznamená ani laciné dobráctví ani slabost

Image

Rozhovor se zvláštním sekretářem synody, Brunem Forte. "Velká důvěra je vkládána do místních církví, do naslouchání, do nových hypotéz, prohloubení tématu a nakonec do návrhů. Je třeba velké svobody slova a naslouchání v pravdě a lásce, tedy pokračovat v tom, co se odehrálo v této synodě. Poslední slovo pak přísluší papeži: a v tom se všichni shodneme."

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 23.10.2014 9:39  •  Komentářů: 1

Papež pod tlakem

Image

Papeži se podařilo osvobodit slovo. Nyní mu náleží obtížnější úkol: řídit proces, který zahájil, aby dospěl k dostatečně obratnému rozhodnutí, které by se vyhnulo jak schizmatu, tak pocitu neuskutečněného setkání s vlastním pontifikátem; a konečně umožnit církvi, aby přešla k dalšímu.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 22.10.2014 12:42  •  Komentářů: 10

Od postoje k náboženství k praktickému životu víry

Image

Článkem navazujeme na úvodní text Nezávislý průzkum vnímání ŘKC, kde jsme představili výzkumné kvantitativní šetření na území České republiky s názvem Náboženství a církev, které iniciovala společnost Proximity Prague společně s výzkumnou agenturou Ipsos. V této druhé části se zabýváme výstupními statistickými daty daného výzkumu.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 22.10.2014 9:22  •  Komentářů: 1

Nezávislý průzkum vnímání ŘKC

Image

Výzkum se odvážně ptá českých respondentů, jak často chodí do kostela, zda umí modlitbu Otče náš nebo znají Desatero a řídí se dle něho. Co si myslí lidé o vzniku života nebo zda věří v život posmrtný. Konečně zjišťuje jaký názor mají věřící i nevěřící na církevní restituce či financování církve. Dozvídá se jaký vztah, význam a roli přisuzují Češi římskokatolické církvi.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 22.10.2014 9:06  •  Komentářů: 5

Metoda "šrapnel" podruhé

Image

V prvním dílu tohoto seriálu jsem vylíčil své negativní zkušenosti a zklamání z církve a ze svého dvanáctiletého působení jako trvalý jáhen. Diskuse pod článkem mě přesvědčila, že by bylo dobré napsat pokračování, jelikož v prvním článku církev hodně stírám…

Autor: Zdeněk Pokorný  •  Vydáno: 21.10.2014 19:44  •  Komentářů: 25

Církev nezná metodu "šrapnel"

Image

Vysvětlím divný název. Metoda "šrapnel" je u nás doma pracovní název pro to, když někdo udělá něco nečekaného, co situaci/konflikt/debatu posune někam vpřed, nemusí to být jen něco "přesně naopak". Článek píše dvanáct let pracující trvalý jáhen, který momentálně očekává rozhodnutí církevního soudu ve věci své žádosti o rozluku a laicizaci.

Autor: Zdeněk Pokorný  •  Vydáno: 20.10.2014 19:59  •  Komentářů: 37

Kardinál Kasper: máme rok času

Image

"Nikdy jsem neočekával definitivní odpověď, to nebyl úkol mimořádné synody. Máme rok času až do řádné synody. Nelze udělat všechno ve spěchu...", kardinál Kasper vypadá klidně a nechce se vracet k polemikám, které na něj cílily v předvečer synodních prací. Interview s Walterem Kasperem.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 19.10.2014 22:35  •  Komentářů: 34

Synoda schválila závěrečnou zprávu, otázka rozvedených zůstává kontroverzní

Image

Synodní otcové hlasovali a schválili včera odpoledne závěrečný dokument – Relatio Synodi - mimořádné synody o rodině, kterou svolal papež František. Oproti průběžné zprávě ze synody je včera zveřejněná zpráva laděna v daleko tradičnějším duchu. Zůstávají kontroverzní témata, která sice neobdržela kvalifikovanou většinu, ale z rozhodnutí papeže Františka zůstala součástí tohoto pracovního dokumentu, který bude diskutován v místních církvích celého světa.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 19.10.2014 10:35  •  Komentářů: 47

Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině

Image

Církev nemá strach jíst a pít s nevěstkami a celníky", řekl papež, "má dokořán otevřené dveře, aby mohla přijmout nuzné, kající se a nejen spravedlivé nebo ty, kteří si myslí, že jsou dokonalí, nestydí se za bratra, který padl, a nedělá, že ho nevidí.

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 18.10.2014 23:40  •  Komentářů: 6

Kardinál Marx: církevní učení se může měnit

Image

Kardinál Marx vysvětlil, že "církevní magisterium není statická sbírka výroků, ale vyvíjí se a učení je tedy chápáno a přijímáno jiným způsobem. Pravda není nějaký systém, ale je to osoba. Je to evangelium, které se nemění, ale vnímání církevního učení se může měnit."

Autor: redaktor  •  Vydáno: 18.10.2014 14:34  •  Komentářů: 26

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 60