Slavnost Krista Krále - drama božské komedie

Image

Církev, statná to nevěsta Kristova, nemůže uctívat každého žebráka jako samotného Krále. Trpících je příliš mnoho a eschatologický Král smí být z principu pouze jeden. Není snadnější uctívat symbolického Šéfa, pokud jsme oděni v barokním rouše a zdržujeme se v příslušném chrámovém okrsku? Jít do útulku Armády spásy a zde sloužit totálně Skrytému představuje lidský výkon sui generis, kterého jsou schopni pouze někteří.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 22.11.2014 15:30  •  Komentářů: 0

Opat Haidinger: U odmítání kněžského úřadu ženám nezůstane

Image

Katolická církev nebude moci natrvalo udržet své dosavadní odmítání kněžství žen. Toto "pevné přesvědčení" v sobotu v St. Pölten znovu vyjádřil představený konference představených mužských řeholních řádů v Rakousku, benediktinský opat Christian Heidinger. Podnětem byl studijní den katolických iniciativ a skupin na téma "Ženy v církvi – stejná hodnota, stejná práva."

Autor: Kateřina Lainová  •  Vydáno: 21.11.2014 12:40  •  Komentářů: 18

Novodobé otroctví

Image

Proti novodobým formám otroctví nelze postupovat jinak, než vést důsledný boj za humanizaci světa. Především usilovat o snižování nerovností mezi lidmi, o odstraňování chudoby, o opatření směřující k důslednému dodržování zákonů a o upevňování všeobecné solidarity.

Autor: Eva Hájková  •  Vydáno: 20.11.2014 17:43  •  Komentářů: 18

Synoda: Bergoglio posílá druhý "dotazník"

Image

Druhý dotazník je stručnější a koncentruje se na otázky diskutované před měsícem. Bude na rozhodnutí každé biskupské konference, jakým způsobem vyzve ke spolupráci katolickou základnu, tedy všechny věřící. Světové církve mají odpovědět "do Velikonoc".

Autor: redaktor  •  Vydáno: 20.11.2014 9:53  •  Komentářů: 14

Přemýšlení o svobodě dětí Božích

Image

Lidé, kteří se ve svém okolí s jinak orientovanými lidmi setkali a setkávají, mají většinou mnohem vstřícnější pohledy a postoje. Nemají potřebu tyto lidi soudit a posuzovat. K čemu nás vede církev a církevní učení - máme být jako poslušné stádo ovcí bez vlastního názoru a bez svobodné volby, jak žít a jít cestou k poznání a k Bohu?

Autor: Svatava Havlíčková  •  Vydáno: 19.11.2014 9:05  •  Komentářů: 26

Kuriální hry chtějí oslabit papeže

Image

Pro Františka přichází období velkého napětí. Hlavní metodou, jak zkrotit pontifikův reformismus, je - vytvořit kolem něj bažinu netečnosti, tleskat jeho slovům a nedělat nic. Reforma kurie, na které pracuje rada devíti kardinálů, se potýká se zatvrzelou pasivitou vatikánských kádrů. Komentář Marca Politiho.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 18.11.2014 8:40  •  Komentářů: 8

Václav Umlauf: Církev po sametu

Image

Vzhledem k aktuálnímu datu znovu upozorňujeme na analýzu Václava Umlaufa Církev po sametu, publikovanou na umlaufovinách ve třídílné sérii na přelomu října a listopadu. Vztah církve a společnosti, polistopadové církve a náboženství, polistopadové církve a víry.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 16.11.2014 20:01

Hřivny a zisk

Image

Jsme v pozici obdarovaného a nikoliv dárce. Horizonty, od nichž se odvíjí smysl života a koneckonců i život sám, pouze přijímáme, ale sami je netvoříme. Není to v lidské moci, ani v moci žádné stvořené bytosti. Stvoření není na úrovni Stvořitele. V životě se můžeme a máme postavit na vlastní nohy, ale nikoliv na vlastní spravedlnost.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 15.11.2014 21:57  •  Komentářů: 5

Jsem katolíkem a jsem hříšníkem II.

Image

Církev miluji, ale odmítám stát ve frontě na přijímání se skříženýma rukama, aby mi požehnal pan farář křížkem. Byla bych ráda, kdyby se i ostatní shodně "postižení" uprostřed církve odvážili sdělit, co prožívají. V dnešní době je lépe se skrýt za obecná slova bez emocí a schovat se v davu. Pokud nesdělím, co mě trápí, co řeším, pak ostatní snadno vynášejí soudy a východiska.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 14.11.2014 17:57  •  Komentářů: 34

Jsem katolíkem a jsem hříšníkem I.

Image

"Křesťan, který se nechá rozvést jen civilně a jeho svátostné manželství trvá, uzavře někdy civilně nové manželství. To mu v životě církve přináší komplikace. Žije vlastně v hříchu s někým, s kým není pravoplatně sezdán, nemůže přistupovat k přijímání eucharistie," píše pan kardinál. Ano v životě církve nám to přináší komplikace z řad věřících a kněží a žijeme v hříchu, ale Bůh nás nepřestal mít rád...

Autor: Redakce  •  Vydáno: 14.11.2014 17:28  •  Komentářů: 13

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 64