Marx: Nejsme filiálkou Říma, už nemůžeme čekat

Image

„Nejsme filiálkou Říma. Každá biskupská konference musí vést pastoraci a hlásat evangelium ve svém kulturním okruhu. Nemůžeme čekat, až synoda řekne, jak máme utvářet pastoraci manželství a rodin.“ Základním bodem je, že pramenem teologického poznávání by nemělo být jen Písmo a tradice, „ale také realita lidí a světa“. Hlasy německých biskupů před synodou.

Autor: Kateřina Lainová  •  Vydáno: 2.3.2015 16:18  •  Komentářů: 4

Justin Welby proti "chybnému dělení" mezi záchranou duší a politikou

Image

Na konferenci v Coventry pronesl Justin Welby, anglikánský arcibiskup z Cantenbury, obhajobu kontroverzního pastýřského listu z minulého týdne "Kdo je můj bližní?". List byl kritizován jako příliš kritický k současné vládní koalici ve Velké Británii a objevilo se mnoho komentářů, které nabádaly církev, aby se omezila na zájem o náboženská témata.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 2.3.2015 15:59  •  Komentářů: 0

Velká Británie: křesťanský konsensus ohledně sociálního učení

Image

Anglikánští biskupové vydali dokument "Kdo je můj bližní" před květnovými parlamentními volbami ve Velké Británii. Překvapivě vycházejí z katolického sociálního učení, silně kritizují současnou politickou scénu a chybějící politické vize.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 2.3.2015 13:23  •  Komentářů: 0

Příběh o jednom fanatikovi

Image

Abrahám musel věřit naprosto šíleně, protože se mu totálně rozbil svět jeho náboženských představ. Milující Hospodin mu zaslíbil a nakonec i dal syna. Pak se změnil v krvelačné božstvo okolních národů. Pošlapal všechny morální příkazy, i ty vlastní. Problematický obraz krvelačného Hospodina se příliš nehodí k nedělnímu kázání. Proto jdeme nejprve na konec příběhu, kde se s ulehčením dozvíme, že Hospodin molochem nebyl.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 28.2.2015 20:21  •  Komentářů: 12

Rozhodni se pro život!

Image

Jezuitská spiritualita je v kurzu i díky prvnímu jezuitskému papeži v historii církve. Pro letošní postní dobu připravili kanadští a američtí jezuité on-line program denní modlitby a reflexe Písma. Některé texty chceme nabídnout v překladu našim čtenářům.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 26.2.2015 20:05  •  Komentářů: 1

Pressing papeže na Merkelovou: ne ekonomii, která zabíjí

Image

Pokud je pravdou, že dar v sobě zahrnuje i poselství, pak dary, které vybral papež František pro Angelu Merkelovou na audienci, dávají pochopit, jak mu leží na srdci osud milionů chudých, jejichž počet v Evropě stále narůstá. Také osud Řecka musel být přítomen na pozadí audience německé kancléřky.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 23.2.2015 19:09  •  Komentářů: 14

Fórum k synodě 2015 - pastorace párů na hromádce a osob rozvedených

Image

""Církev hledí s úzkostí na nedůvěru mnoha mladých k manželskému závazku a trpí ukvapeností, s níž se mnozí věřící rozhodují ukončit přijatý svazek a navázat jiný. Tito věřící, kteří patří do církve, potřebují milosrdnou a povzbuzující pastorační pozornost s patřičným rozlišováním jednotlivých situací... Církvi přísluší, aby jim ohlašovala božskou pedagogiku milosti v jejich životě a pomáhala jim dosáhnout plnosti Božího plánu s nimi.", sděluje dokument Relatio Synodi, ke kterému se vyjadřovali respondenti první části on-line dotazníku umlaufovin.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 23.2.2015 14:16  •  Komentářů: 1

Konejte pokání a věřte duze

Image

Vstup do postní doby směřuje pozornost církve hierarchické i obecné k očistě od hříchů a k blahodárnému významu odříkání všeho druhu. Nemyslím si, že dnešní úryvek z Markova evangelia představuje to pravé ořechové. Ježíš sice vydržel na poušti 40 dní, ale přitom mu sloužila armáda andělů za asistence divé zvěře.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 22.2.2015 15:42  •  Komentářů: 1

Bergoglio : problém ženatých kněží je v mé agendě

Image

Papež František chce řešit otázku ženatých kněží. Řekl to on sám při tradičním postním setkání s faráři a kněžími římské diecéze, které se konalo za zavřenými dveřmi 19. února ve Vatikánu. "Problém je přítomen v mé agendě", řekl papež.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 21.2.2015 7:54  •  Komentářů: 32

Mohl by papež František lépe nastínit svoji vizi pro církev?

Image

Ti, kteří říkají, že nesouhlasí s prorockými slovy prvního řádového papeže za takřka 170 let, jsou čestnější než ti, kdo říkají, že mu nerozumí. Teď už František objasnil, v co věří – že Duch svatý pobízí církev, aby byla více inkluzivní, soucitná a orientovaná směrem ven; že Pán Ježíš ji volá, aby byla méně soustředěná sama na sebe, méně zákonická a zaujatá nepodstatnými vnějšími věcmi. Komentář Roberta Mickense.

Autor: Kateřina Lainová  •  Vydáno: 20.2.2015 12:16  •  Komentářů: 3

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 74