Bitva o synodu pokračuje, kardinál proti decentralizaci

Image

Poslední tah, v časovém sledu, učinil kardinál Gerhard Ludwig Mueller, prefekt Kongregace pro nauku víry, jehož dosadil Benedikt XVI. a ve funkci potvrdil František, který mu také udělil kardinálský purpur. "Delegovat některá doktrinální či disciplinární rozhodnutí v otázkách manželství a rodiny na místní biskupské konference je absolutně antikatolická myšlenka".

Autor: redaktor  •  Vydáno: 1.4.2015 10:40  •  Komentářů: 1

Priests

Image

A ještě něco veselého pro anglicky nebo it. mluvící...Mladý kněz jde po absolvování semináře na zkušenou k staršímu faráři. Mnoha věcem nerozumí, proto mu klade spoustu podivných otázek.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 31.3.2015 16:54  •  Komentářů: 3

Chceme se dozvědět : Co může kněz vědět o lásce (a sexu)?

Image

Předaprílová zpráva: české katolické mládeži se populární formou dostane jarní osvěty v oblasti sexu a manželství. Bude tomu dříve, než se dozví závěry podzimní Synody o rodině, za niž se usilovně modlí.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 31.3.2015 14:50  •  Komentářů: 10

Třídění odpadu ve Vatikánu

Image

Jak se třídí odpad ve Vatikánu...

Autor: Redakce  •  Vydáno: 29.3.2015 15:51  •  Komentářů: 6

Walter Kasper: Cesta do středu církve

Image

Rozhovor s Walterem Kasperem. Mnozí zaměňují milosrdenství s povrchním laxismem. Milosrdenství je vnímáno jako druh změkčovadla, které nahlodává dogmata a přikázání a znehodnocuje ústřední a zásadní význam pravdy. Toto je výtka, kterou v Novém Zákoně farizejové činili i Ježíši, ale Jeho milosrdenství je zavedlo až k tak obrovskému vzteku, že se ho rozhodli zabít.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 28.3.2015 22:20  •  Komentářů: 19

Japonští biskupové žádají Františka, aby v encyklice varoval před atomem

Image

Katoličtí biskupové Japonska, které se stále vypořádává s dopady havárie jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011, požádali papeže Františka, aby ve své "ekologické" encyklice varoval před jadernou energií.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 28.3.2015 12:22  •  Komentářů: 5

Oslátko a kolaterální škody

Image

Markův detail Ježíšovy obchodní transakce zabírající téměř polovinu dnešní perikopy dokazuje životní styl tohoto zvláštního muže. Nechává za sebou nikoliv globálně vybombardovanou zemi s příslušnými kolaterálními škodami, ale detailně čistý stůl. I to pitomé oslátko bylo získáno legálně a se souhlasem majitele. Navíc bylo využito ekonomicky a ekologicky.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 28.3.2015 9:13  •  Komentářů: 1

Ekonomie, která hledí na evangelium, aby se stala spravedlivou

Image

Může se teologie zabývat daněmi? Jistě, že může. Neobsahuje snad evangelium epizodu, v níž je Ježíš tázán, zda je spravedlivé či nikoli platit daň císaři? Je to velmi stará otázka, která je aktuální i dnes, zvláště když se zamyslíme nad Ježíšovou odpovědí. Podle víry křesťanů vše náleží Bohu a jeho ideji lásky a spravedlnosti. Z toho důvodu by daně měly být definovány a odváděny na základě principů, které zaručují spravedlnost pro všechny.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 27.3.2015 10:57  •  Komentářů: 16

Co může papež zažít jen v Neapoli

Image

Papež měl v Neapoli nabitý program. Zaujalo několik momentů, které zachytily kamery. Klauzurované řeholnice vzbudily rozruch v neapolské katedrále, krev mučedníka se zkapalnila napůl a jeden neapolský kuchař bude celý život vzpomínat, jak papeži podal pizzu do jedoucího papamobilu.

Autor: Helena Hladilová  •  Vydáno: 23.3.2015 21:47  •  Komentářů: 6

Bůh a člověk

Image

"Kdo jsem já, abych soudil?", říká papež František. Kdo je Bůh, kdo je člověk a co je víra? Ani léta studií odborníků nedávají jednoznačnou odpovědˇ. Takže toto je pouze má stručná a dílčí úvaha, ke které mne přiměly ohnivé internetové diskuse, napsala paní Jarmila.

Autor: Redakce  •  Vydáno: 23.3.2015 6:14  •  Komentářů: 20

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 77