Ve Francii už vědí, jak po Synodě

Image

Ve francouzké katolické církvi je silně rozvinutá aktivita laiků, která je podporována například pořádáním diecézních synodů a shromáždění, vytvářením debatních kroužků atd. Je proto zajímavé podívat se, jak se ve Francii popasují s reflexí Synody o rodině.

Autor: Helena Hladilová  •  Vydáno: 28.11.2014 10:17  •  Komentářů: 2

Něco pro misionáře. František o výzvě velkých měst.

Image

Papež se pozastavil u výzev, které velká města předkládají dnešnímu člověku, světu, a tedy i Církvi. Je třeba «opravdové církevní proměny, změny myšlení od přijímání k vycházení, od čekání na to, že lidé přijdou, k vycházení vstříc, k hledání».«Zpřístupnit svátost křtu. Otevřít kostely. Uzpůsobit pracovní dobu farních kanceláří a jiných institucí lidem, kteří pracují. Přizpůsobit katecheze vhodnému času a volit dobře jejich obsah».

Autor: Vlastimil Kadlec OMI  •  Vydáno: 27.11.2014 15:04  •  Komentářů: 4

HLOU(P)BKA

Image

Veršovánka o tom, jak by to být nemělo. Dáš li mi prst máš záruku, sežeru ti celou ruku. Zadarmo a bez optání, zneužiju tvé nadání. Musíš sloužit zdarma, stále a když ne, tak máš namále. Ze spolča jsi vyloučen a od svatých odloučen. Otročit a nic se neptat, dle libosti dát se zdeptat...

Autor: Markéta Šmalcová  •  Vydáno: 25.11.2014 20:33

Ne křesťanům, kteří se cítí privilegovaní a přehlíží lidi v nouzi

Image

Papež v Santa Martě: dávejte pozor, ať nevytvoříte «církevnické mikroklima», není na něm nic církevního a ignoruje potřeby Boha, který má hlad, žízeň, je ve vězení či v nemocnici. To je «věřící lid», říká papež, ten «který následuje Pána, aniž by žádal nějaká privilegia», lidé ochotní «ztratit čas s Pánem» a ti, kteřé nezapomínají na «církev na okraji společnosti».

Autor: Redakce  •  Vydáno: 22.11.2014 18:57  •  Komentářů: 22

Slavnost Krista Krále - drama božské komedie

Image

Církev, statná to nevěsta Kristova, nemůže uctívat každého žebráka jako samotného Krále. Trpících je příliš mnoho a eschatologický Král smí být z principu pouze jeden. Není snadnější uctívat symbolického Šéfa, pokud jsme oděni v barokním rouše a zdržujeme se v příslušném chrámovém okrsku? Jít do útulku Armády spásy a zde sloužit totálně Skrytému představuje lidský výkon sui generis, kterého jsou schopni pouze někteří.

Autor: Václav Umlauf  •  Vydáno: 22.11.2014 15:30  •  Komentářů: 14

Opat Haidinger: U odmítání kněžského úřadu ženám nezůstane

Image

Katolická církev nebude moci natrvalo udržet své dosavadní odmítání kněžství žen. Toto "pevné přesvědčení" v sobotu v St. Pölten znovu vyjádřil představený konference představených mužských řeholních řádů v Rakousku, benediktinský opat Christian Heidinger. Podnětem byl studijní den katolických iniciativ a skupin na téma "Ženy v církvi – stejná hodnota, stejná práva."

Autor: Kateřina Lainová  •  Vydáno: 21.11.2014 12:40  •  Komentářů: 42

Novodobé otroctví

Image

Proti novodobým formám otroctví nelze postupovat jinak, než vést důsledný boj za humanizaci světa. Především usilovat o snižování nerovností mezi lidmi, o odstraňování chudoby, o opatření směřující k důslednému dodržování zákonů a o upevňování všeobecné solidarity.

Autor: Eva Hájková  •  Vydáno: 20.11.2014 17:43  •  Komentářů: 43

Synoda: Bergoglio posílá druhý "dotazník"

Image

Druhý dotazník je stručnější a koncentruje se na otázky diskutované před měsícem. Bude na rozhodnutí každé biskupské konference, jakým způsobem vyzve ke spolupráci katolickou základnu, tedy všechny věřící. Světové církve mají odpovědět "do Velikonoc".

Autor: redaktor  •  Vydáno: 20.11.2014 9:53  •  Komentářů: 16

Přemýšlení o svobodě dětí Božích

Image

Lidé, kteří se ve svém okolí s jinak orientovanými lidmi setkali a setkávají, mají většinou mnohem vstřícnější pohledy a postoje. Nemají potřebu tyto lidi soudit a posuzovat. K čemu nás vede církev a církevní učení - máme být jako poslušné stádo ovcí bez vlastního názoru a bez svobodné volby, jak žít a jít cestou k poznání a k Bohu?

Autor: Svatava Havlíčková  •  Vydáno: 19.11.2014 9:05  •  Komentářů: 35

Kuriální hry chtějí oslabit papeže

Image

Pro Františka přichází období velkého napětí. Hlavní metodou, jak zkrotit pontifikův reformismus, je - vytvořit kolem něj bažinu netečnosti, tleskat jeho slovům a nedělat nic. Reforma kurie, na které pracuje rada devíti kardinálů, se potýká se zatvrzelou pasivitou vatikánských kádrů. Komentář Marca Politiho.

Autor: redaktor  •  Vydáno: 18.11.2014 8:40  •  Komentářů: 8

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 64